website design software
Start

KASSINA - Effektiv fakturering

Vår affärsidé innebär att vi vill ge alla företag möjlighet att utnyttja sina resurser och sin kompetens för det egna behovet och inte behöva lägga kraft, tid och onödigt mycket pengar på verksamhet som egentligen inte ingår i den egna affärsidén.

Prioritera verksamheten!

Varje företag bör koncentrera sin kraft och sina resurser på det de är bäst på - den egna verksamheten.

Den tid som går åt till fakturering, påminnelser, bokföring av betalningar och annan verksamhet som inte är vad företaget egentligen sysslar med, är bortslösad tid och bör istället läggas på den egna primära verksamheten.

Genom att låta en specialist utföra det som måste göras, men som inte ingår i den egna verksamheten, får man större effektivitet och därmed lägre pris.

Detta är definitivt kostnadseffektivt!

KASSINA hjälper er genom att ta hand om redovisning, fakturering, kreditupplysning, krav, inkasso, indrivning samt vid behov alla kontakter med Kronofogden.

KASSINA hjälper er att frigöra resurser och skapar därmed mer tid för er att lägga på er egen verksamhet.

KASSINA hjälper er att skala bort det tråkiga i verksamheten!

Våra flexibla lösningar innebär också att vi kan vara flexibla i vår prissättning. Kontakta oss och låt oss tillsammans komma fram till en lösning som passar ert företag!

[Start] [Fakturaservice] [Krav/ Inkasso] [Kreditinformation] [Kundtjänst] [Kontakta Oss]