Har du fått en faktura från oss och har frågor?

Här hittar du alla svar på dina frågor

KLICKA HÄR

Vi driver in skulden

Obetalda skulder drivs in genom vår inkassoavdelning.

Har du fått ett inkassokrav från oss eller ett brev från vår avdelning för summariska processer och inte har någon möjlighet att betala din skuld på en gång, så kan du kontakta oss för att göra en avbetalningsplan. Normalt kan en avbetalningsplan göras för skulder som totalt överstiger 1 000 kronor och mer. Du kontaktar oss allra enklast genom vårt kontaktformulär som du hittar på Kundservice-sidan.01.
Faktura

Vår faktureringstjänst skickar ut en faktura för tjänster som använts. Faktura kan skickas elektroniskt eller brevledes.

04.
Summarisk process

Om ingen betalning sker, tar vår avdelning för summariska processer över ärendet. Lagstadgad dröjsmålsränta påförs skulden.

02.
Påminnelse

Vid en utebliven betalning på fakturan skickar vi ut en påminnelse. Påminnelseavgift 60 kr påförs skulden.

05.
Avbetalningsplan

Vid skulder överstigande 1000 kr kan kunden ansöka om en avbetalningsplan. Vid planenliga betalningar stannar skulden hos oss och räntan stoppas.

03.
Inkassokrav

Vid utebliven betalning trots påminnelse tar vår inkassoavdelning över och ett inkassokrav skickas ut. Inkassoavgift 180 kr.

06.
Kronofogden

Obetalda och misskötta ärenden skickas för indrivning hos Kronofogden. Detta medför en ny offentlig betalningsanmärkning och ytterligare höga kostnader.Avgifter

Faktureringsavgift vid e-postfaktura 0 kr (kostnadsfri)
Faktureringsavgift vid pappersfaktura 45 kr
Påminnelseavgift vid obetald faktura 60 kr
Inkassokoavgift vid obetald påminnelse 180 kr
Ansökningsavgift vid betalningsföreläggande hos Kronofogden 500 kr
Administrativ avgift vid betalningsföreläggande hos Kronofogden 350 kr
Ansökningsavgift vid internationell betalningsföreläggande hos Kronofogden 750 kr
Administrativ avgift vid internationell betalningsföreläggande hos Kronofogden 500 kr
Stämpelavgift vid samtliga ärenden hos Kronofogden 300 kr
En lagstadgad dröjsmålsränta tas ut från början av en summarisk process.