Kassinas Kundservice med Frågor & Svar

Här hittar du svaren dina frågor och kan kontakta oss

KontaktformulärVälkommen till vår kundservice.


Vill du byta till en kostnadsfri e-postfaktura? Klicka här

Nedan finner du de allra vanligaste frågorna vi får i vår kundservice. Vi har besvarat dem uttömande, svaret får du när du klickar på frågan.
Innan du kontaktar oss, var vänlig och kolla om din fråga är besvarat här.

Vi har moderniserat vår kundservice och behandlar alla ärenden elektroniskt. För din säkerhet som kund dokumenteras all korrespondens automatiskt för att enkelt och säkert kunna se vad du och vår kundservice har kommit överens om.

Om din fråga inte finns med på listan över vanligt förekommande frågor eller om din fråga måste förklaras lite mer utförligt, är du i första hand välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär. Det är det snabbaste sättet att få svar från oss. Våra handläggare behandlar inkomna ärenden kontinuerligt och återkommer till dig snarast mpjligt.

Om ditt ärende kräver att du talar med oss personligen, kan du få kontakt med oss genom att skicka oss en begäran om återuppringning. Använd vårt kontaktformulär för att gära detta. Vår handläggare ringer dig på ditt angivna nummer så snart ditt ärende behandlas.
Vanligt förekommande Frågor och Svar


Frågor kring första fakturan

Vilken tjänst är det som fakturan gäller?

Varför har jag fått en faktura från er?

Jag har inte ringt till något betalnummer

Vad kostar det att ringa till dessa tjänster?

Hur kontrollerar ni, att den som ringt förstått kostnaden för samtalet?

Är jag betalningsskyldig om någon annan har använt min telefon?

Vad händer om jag inte betalar?

Var kan jag anmäla otillåten användning av mitt abonnemang?

Jag har spärrat mitt nummer för betalsamtal. Hur kan samtalet ha ägt rum?


Övriga fakturafrågor

Jag har en ny faktureringsadress

Jag vill ha min faktura via e-post istället

Jag har debiterats högre antal minuter än vad mitt samtal varade

Jag kan inte betala allt på en gång. Kan jag göra en avbetalningsplan?

Jag har betalat min faktura, men kan fortfarande inte ringa

Jag vill ändra min kreditgräns

Kommer jag att få en faktura för varje nytt samtal?

Kan ni skicka fakturan till en annan adress än den som är registrerad?

Hur kan jag slippa faktureringsavgiften?


Frågor om Förskottsbetalning

Är det möjligt att ringa från ett hemligt/oregistrerat nummer?

Är det möjligt att ringa från utlandet?

Är det möjligt att ringa helt anonymt?

Jag glömde skriva koden eller någon annan uppgift på min förskottsbetalning


Övriga frågor

Jag vill göra en adressändring

Jag vill inte ha någon reklam eller vill ha den till en annan adress

GDPR: Jag vill ha ett utdrag om vilken information ni har registrerat om mig

GDPR: Jag vill att ni raderar mina personuppgifter i er databas

Jag har synpunkter eller frågor gällande en specifik tjänst

Min fråga finns inte med här


Spärra ditt nummer

Jag vill spärra mitt nummer
Varför har jag fått en faktura från er?

Vi har avtal med ett antal betalnummertjänster, som man kan ringa från alla registrerade telefonnummer inom Sverige så länge numret inte är spärrat till den aktuella tjänsten. Internationell A-nummeridentifiering används för att identifiera den inringande. Det innebär att vid samtalstillfället hämtar systemet information från databasen över alla telefonnummer i Sverige. Denna tjänst tillhandahålls av Telia. Har du fått en faktura från Kassina är det för att du eller någon annan med tillgång till din telefon har ringt till någon av betalnummertjänsterna som faktureras av oss.

Den aktuella tjänstens telefonnummer är specifiserad i fakturan, likaså tidpunkten som samtalet har ringts och samtalets längd. Samtalet är naturligtvis registrerat även hos din operatör och kan kontrolleras på listan över uppringda nummer.

Tjänsten som har ringts upp från din telefon kan vara ekonomisk eller juridisk rådgivning, psykologhjälp, storytelling, chat, tarot, trav eller aktietips etc. Om du vill veta vilken tjänst fakturan gäller, kan du använda vår sökfunktion här.


Tillbaka till frågelistan


Jag har inte ringt till några betalnummer. Det här måste vara fel.

Systemet som faktureringen bygger på registrerar samtalen och hämtar information om numrets innehavare från databasen som tillhandhålls av Telia. Det är samma system som används av alla telefonioperatörer i Sverige. Samtalet har med säkerhet ringts från din telefon. Du kan kontrollera detta i din egen samatalsspecifikation.

Det går inte heller att ringa fel till tjänsterna. Ingen av tjänsterna som Kassina fakturerar kan startas utan att den inringande först i två steg godkänner, att hen är över 18 och ringer från till sig själv registrerat nummer. Man måste även godkänna samtalskostnaden, minimidebiteringen och att numrets innehavare debiteras med en separat faktura. Upplysning om att det det är brottsligt att ingå avtal i någon annans namn lämnas i den fullständiga avtalsinformationen.

I och med samtalet har ringts från ditt numemr och i två steg bekräftats av den inringande, så finns det all anledning till att anta, att det är du själv som initierar till samtalet. Därför är det också du som numrets ägare, som faktureras. Om du inte själv har ringt till den aktuella tjänsten, så har din telefon varit obevakad och tillgänglig för någon annan, som har ringt samtalet.

Tjänsten som har ringts upp från din telefon kan vara ekonomisk eller juridisk rådgivning, psykologhjälp, storytelling, chat, tarot, trav eller aktietips etc. Om du vill veta vilken tjänst fakturan gäller, kan du använda vår sökfunktion här.


Tillbaka till frågelistan


Vad kostar det att ringa till dessa tjänster?

Vi har avtal för faktureringen av en rad olika tjänster från chatlinjer till psykologhjälp. Varje tjänst har sin egen minutkostnad. Vissa tjänster har även en minimidebitering per samtal. I din faktura finner du vilket nummer den använda tjänsten har. Du kan använda vår sökfunktion för att ta reda på vilken tjänst som har använts, vad minutkostnaden är och om tjänsten har en minimidebitering per samtal.


Tillbaka till frågelistan


Hur kontrollerar ni, att den som ringt verkligen förstått kostnaden för samtalet?

Kassina har som krav till alla tjänster, att tjänsterna inte kan startas utan ett aktivt godkännande av avtal gällande samtalskostnaden och ägarskapet av numret som används. I början av samtalet måste man godkänna, att den inringande är minst 18 år och ringer från sitt eget abonnemang eller nummer som är registrerat på en själv, samtalets minutkstnad och en eventuell minimidebitering och att kostnaden debiteras med en separat faktura. Man hänvisas till fullständiga avtalsvillkor som går att finna på respektive tjänsts hemsida eller läses upp på begäran till den inringande. Den som ringer är tydligt upplyst om dessa villkor. Det går inte att ringa fel till dessa tjänster.


Tillbaka till frågelistan


Är jag betalningsskyldig om någon annan har använt min telefon?

Enligt alla abonnemangs- och kontantkortsvillkor är innehavaren ansvarig över sin telefon och de samtal som rings från den. Eftersom ett avtal har ingåtts från din telefon genom ett aktivt godkännande, har vi all anledning till att anta, att det är du som initierat till samtalet. Eftersom numret är registrerat på dig, är du också den som faktureras för samtalet.

Dess värre är det din skyldighet, att betala kostnaderna för samtalen från din telefon och se till att förvara din telefon på ett sätt som förhindrar, att obehöriga olovligen använder din telefon och/eller ingår avtal i ditt namn.

Att ingå avtal i någon annans namn är en brottslig handling, som kan anmäla hos Polisen, om du inte kommer fram till en lösning själv.


Tillbaka till frågelistan


Var kan jag anmäla otillåten användning av mitt abonnemang?

Om någon annan har, utan tillstånd från dig, använt din telefon för att ingå avtal i ditt namn är det en brottslig handling (urkundsförfalskning), som kan anmälas hos Polisen. Det du kan då anmäla är själva händelsen, d.v.s. urkundsförfalskningen. Om du är säker på vem som har begått brottet, kan du i anmälan uppge den personen. Varken Kassinas eller tjänsteoperatörens roll i sammanhanget utgör en grund för anmälan. Du faktureras för samtalet i enlighet med de villkor som godkänts i ditt namn från ditt telefonnummer. Eftersom du är skyldig att förvara din telefon på ett sätt som inte utgör en möjlighet för andra att olovligen använda den, är du också den som också faktureras för samtalet.


Tillbaka till frågelistan


Vad händer om jag inte betalar?

Faktureringsprocessen har en sedvanlig stardardprocedur. Den enda skillnaden är att Kassina är en anlitad factoringbolag till tjänstelevernatören och fakturan skall således betalas till Kassina istället för tjänsteleverantören.

Om en faktura inte betalas fram till dess förfallodag, skickas en påminnelsefaktura ut någon dag efter förfallodagen. En lagstadgad påminnelseavgift läggs till i fakturabeloppet. Om inte en betalning erhålls efter påminnelsefakturan, tar vår inkassoavdelning över ärendet. Inkasson skickar ut en betalningsuppmaning och påför fakturan en lagstadgad inkassoavgift varje gång en ny betalningsuppmaning skickas ut. Om inkassokravet inte heller betalas, skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten, som driver in betalningen. Det kan ske exempelvis genom utmätning av lön eller banktillgångar. Om ärendet går så långt, att Kronofogden tar över, påförs det även en ny betalningsanmärkning på dig. En sådan anmärkning försvårar eller förhindrar möjlighet till lån, förstahandskontrakt på lägenhet, avbetalningsplan hos företag, uthyrning av fordon och lokaler och i princip vid alla tillfällen där en kreditupplysning tas ut på dig. Betalningsanmärkningen är en offentlig uppgift, som ligger kvar i fem år.


Tillbaka till frågelistan


Jag har spärrat mitt nummer för betalsamtal. Hur kan samtalet då ha ägt rum?

Om du har spärrat ditt nummer för betalsamtal hos Telia eller annan teleoperatör gäller det samtal som börjar med riktnummer 0939, 0900, 094 etc. och kallas ofta för Telia Betalsamtal. Denna spärr gäller endast samtal som debiteras på telefonräkningen. Det finns över 100 andra teletjänstoperatörer som fakturerar användningen av sina tjänster med en separat faktura. Dessvärre finns det ingen sådan tjänst, där man gemensamt kan spärra samtalen till dessa betalnummer. Men vi hjälper dig gärna om du vill spärra ditt nummer till alla tjänster, som faktureras av Kassina. Du spärrar ditt nummer enklast och snabbast genom att använda kontaktformuläret på denna sida. Uppge vilket nummer du vill spärra och ditt namn som numrets ägare. Vi spärrar då ditt nummer inom 24 timmar.


Tillbaka till frågelistan


Jag vill spärra mitt nummer till tjänster som faktureras av er

Inga problem. Vi spärrar ditt nummer inom 24 timmar när du använder kontaktformuläret på denna sida. Uppge vilket nummer du vill spärra och ditt namn som numrets ägare.


Tillbaka till frågelistan


Jag har debiterats högre antal minuter än vad mitt samtal varade

Vissa av tjänsterNA har en minimidebitering per samtal. Du debiteras minimidebitering, dvs minsta antal minuter om samtalets längd understiger gränsen för minimidebitering. Du har godkänt minimidebiteringen i början av samtalet till tjänsten.


Tillbaka till frågelistan


Kan jag göra en avbetalningsplan?

Vi hjälper gärna dig som vill göra rätt för dig, men har det svårt att betala hela din skuld på en gång. Ingen vinner på att du får betalningsanmärkningar eller andra ekonomiska problem. Därför gör vi mycket hellre upp med dig med en avbetalningsplan än skickar ditt ärende vidare till Kronofogden.

Du kan i regel få göra en avbetalningsplan för skulder, som överstiger 2 000 kronor. Ibland gör vi uppgörelser även för mindre fordringar. Sköter du inbetalningarna enligt avtalet slipper du ytterligare avgifter som påminnelseavgift (60 kr per påminnelse) och inkassokostnad (180 kr per kravbrev), som annars påförs din skuld. Sköter du inbetalningarna enligt planen påför vi ingen dröjsmålsränta heller. Om du däremot missar en betalning, hävs avbetalningsavtalet automatiskt och du blir betalningsskyldig för hela summan omgående. Normalt ligger den minsta amorteringen av skuld på 500 kr per månad. Det är alltid bra att vara ute i god tid med den här typen av ärenden, inte minst för att det inte ska kosta dig mycket mer än vad ursprungsskulden ligger på.

Vill du veta hur du kan ingå ett avbetalningsavtal, kontaktar du vår kundservice via vårt kontaktformulär. Om du vill tala med oss personligen, lämnar du en begäran om återuppringning på samma sätt. Vår händläggare ringer upp dig så snart ditt ärende hanteras.


Tillbaka till frågelistan


Hur kan jag ringa från ett oregistrerat/hemligt nummer eller från utlandet?

Många av tjänsterna kan användas genom att förskottsbetala. Genom förskottsbetalning har du inte bara full koll på ditt ringande utan du är även helt anonym. För att ringa genom förskottsbetalning behöver du en förskottskod. Koden fungerar på alla tjänster anslutna till Kassinas faktureringsservice. Du kan köpa en kod genom Swish eller genom en insättning på vårt bankgiro. Klicka här för köpsidan för förskottskoder för instruktioner om hur du går tillväga.


Tillbaka till frågelistan


Jag har betalat min faktura, men mitt nummer är fortfarande spärrat"

Vår rapportering med tjänsteleverantörerna sker i realtid. Det betyder, att så snart din betalning har registrerats hos oss, kommer tjänsteleverantören få informationen. Det är tjänsteleverantörerna själva som sedan släpper din spärr. Denna process brukar ta 3-4 bankdagar. Om du har betalat in nyligen, kan det dröja någon dag innan du kan återigen ringa. Många tjänster har andra alternativ som du kan använda dig av under tiden. Kolla respektive tjänsts hemsida för mer information. Skulle din spärr inte släppas inom fem arbetsdagar, kontakta oss via vårt kontaktformulär.


Tillbaka till frågelistan


Jag glömde skriva koden eller någon annan uppgift på min förskottsbetalning

Om du har missat att skriva in någon viktig information på förskottsbetalningen, kan vi troligtvis ändå hjälpa dig. Har du betalat med dina personuppgifter är det inget problem. Då lägger vi till informationen. Om du däremot har betalat anonymt, måste du skcka en kopia eller ett foto på din betalning för att vi ska kunna hitta din insättning.


Tillbaka till frågelistan


Jag vill sänka/höja min kreditgräns

För din och tjänsteleverantörens skull sätter vi en kreditgräns på samtalen. Den gäller alla samtal till tjänster vi fakturerar. Kreditgränsen ligger för förstagångskunder på 1500 kr. Efter att den första fakturan är betald höjs kreditgränsen till 3000 kr. När man har uppnått 80% av gränsen skickas en faktura automatiskt ut. Om man uppnår hela kreditgränsen blir telefonnumret tillfälligt spärrat tills att fakturan är betald.

Om du skulle vilja ha en lägre kreditgräns, sänker vi den för dig på din begäran. Skicka oss en begäran via vårt kontaktformulär. Vi sänker då din kreditgräns så snart vi kan. Om du skulle vilja höja din kreditgräns, kommer vi att genomföra en ny kreditupplysning på dig. Ser den bra ut, kan vi höja din kreditgräns efter individuell bedömning. Kontakta oss genom vårt kontaktformulär så tar vi detta till nästa steg.


Tillbaka till frågelistan


Kommer jag att få en faktura för varje nytt samtal?

Nej. Vi fakturerar dina samtal med en samlad månadsfaktura en gång i månaden, om du inte uppnår din kreditgräns under tiden. Fakturan skickas ut kring den 15:e varje månad och den har ett förfallodatum i slutet av månaden.


Tillbaka till frågelistan


Kan ni skicka fakturan till en annan adress än den som är registrerad?

Självklart. Skicka in ett meddelande via vårt kontaktformulär med ditt kundnummer/telefonnummer och både din registrerade adress och den adressen som du vill att vi använder istället. Då kommer din nästa faktura till den nya adressen.


Tillbaka till frågelistan


Jag vill inte ha någon reklam från dessa tjänster eller vill ha den till en annan adress

Det är inga problem. Vårt system kan sätta spärr till alla våra tjänsteleverantörers register så att ingen direktreklam skickas till dig. Om du vill spärra din adress eller e-postadress för direktreklam, meddelar du oss via vårt kontaktformulär. Du bör notera ditt kundnummer/telefonnummer och den adressen du vill spärra. Du kan även få utskcken till en annan adress än den som vi har registrerat. Då meddelar du oss på samma sätt vilken adress du vill ha reklamen till istället.


Tillbaka till frågelistan


Jag vill göra en adressändring

Skicka oss ett meddelande via vårt kontaktformulär med ditt kundnummer/telefonnummer samt både din gamla och nya adress. Tack för att du hjälper oss att hålla våra register a jour.


Tillbaka till frågelistan


GDPR: Jag vill ha ett utdrag om vilken information ni har registrerat om mig

Enligt EU:s datadirektiv GDPR har du rätt att en gång per år begära ut den här typen av utdrag. Vilken information vi har registrerat om dig kan skilja sig från den informatione som tjänsteleverantören har registrerat. Vi lagrar endast dina personuppgifter och din skuld till tjänsteleverantören genom oss. Vi sparar uppgifterna så länge det krävs av oss enligt lag och endast så länge som det är nödvändigt för att kunna erbjuda factoring tjänsten friktionsfritt utan avbrott. För att begära ut information om vilka uppgifter respektive tjänsteleverantör har sparat om dig, måste du kontakta tjänsteleverantören. Vill du ha ett sådant utdrag från våra register, skicka oss ett meddelande via vårt kontaktformulär med ditt kundnummer/telefonnummer och namn så ska vi ta fram ett sådant till dig. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa här.


Tillbaka till frågelistan


GDPR: Jag vill att ni raderar all personinformation om mig i er databas

Enligt EU:s datadirektiv GDPR har du rätt att begära radering av dina uppgifter, som företagen har sparade om dig. Radering av uppgifterna skall genomföras i de fall det inte längre är nödvändigt att spara informationen och om du själv begär det. Du kan begäara radering genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi granskar därefter din begäran och fattar ett beslut om en radering av personuppgifter kan genomföras eller inte. Vi raderar informationen om dig endast om du inte har någon skuld till oss. Du blir också återregistrerad hos oss om du anlitar någon av tjänsterna vi fakturerar, igen. Betalningsinformationen som vi är skyldiga att spara ett visst antal år enligt lag raderas inte även om du skulle begära det. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa här.


Tillbaka till frågelistan


Jag har synpunkter eller frågor gällande en specifik tjänst

Eftersom vi endast är ett fakturerings och inkassobolag och inte har någon insyn eller ansvar över tjänsterna själva, måste du vid frågor om tjänsterna och dess innehåll, kontakta tjänsteleverantören för respektive tjänst.


Tillbaka till frågelistan


Jag vill ha min faktura via e-post istället

Hur kan jag slippa faktureringsavgiften?

Om du begär att få din faktura via e-post istället, mår naturen bättre och du sparar pengar. För fakturor via e-post debiterar vi nämligen inga faktureringsavgifter. För att ändra din pappersfaktura till en elektronisk faktura kontaktar du vår kundservice via vårt speciella formulär för Byte till elektronisk faktura och uppger utöver ditt namn och telefonnummer även den e-postadressen du vill ha fakturan till. Exakt samma betalningsvillkor gäller för elektroniska fakturor. Däremot måste vi enligt lag skicka alla eventuella påminnelsefakturor i pappersformat för att säkerställa, att du har fått fakturan innan några vidare åtgärder görs. Tack för att du tänker på naturen och övergår till en elektronisk faktura!


Tillbaka till frågelistan


Min fråga finns inte med här

Ställ din fråga genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi svarar till dig så snart vi kan. Om din fråga kräver att du talar med oss personligen, kan du lämna oss en begäran om återuppringning på samma sätt. Vår handläggare ringer upp dig så snart som möjligt..


Tillbaka till frågelistan


Sök tjänst med hjälp av nummer

Vi har hand om faktureringen av en rad betaltjänster. Tjänsten som har använts kan vara ekonomisk eller juridisk rådgivning, storytelling, chat, tarot, trav eller aktietips etc. Sökfunktionen nedan kan söka den aktuella tjänsten med hjälp av det uppringda numret.

I din faktura finner du det uppringda numret, som är tjänstens telefonnummer.


Tillbaka till frågelistan


Kontaktinfo

Kassina KB
Box 736, 11479 Stockholm

Telefon(08) 400 217 30
TelefontidTis & Tors 8:00-11:00
ePostkundservice@kassina.se
Org.nr969749-5076
VATSE969749507601
 
Registrerad för F-skatt